โรงเรียน มารีย์รักษ์นครราชสีมา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
68 หมู่ 3 ถนนราชสีมา-จักราช ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
0-4426-6584-5
แฟกซ์ :
0-4426-6586
เว็บไซต์ :
www.mrr.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:20-15:30

รายละเอียด

โรงเรียนเอกชน สอนระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษา 6