สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่ :
128/387 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์ :
0-2216-5092
แฟกซ์ :
0-2219-2003
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00