ดาวดินแดง

ที่อยู่
10 ซอยร่วมมิตร ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์