บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : น้ำมันหล่อลื่น

ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 โดยใช้ชื่อ “บริษัท ดิพ เทรด จำกัด“ ตั้งอยู่เลขที่ 11/2 หมู่ที่ 2 ถนนบางลี่-กิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารงานของ นายเอกภณ บันลือการ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท • ปี 2537 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสิกไปยังอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้านอาหาร และในปีนี้เองบริษัทมียอดขายรวมกว่า 300 ล้านบาท • ปี 2543 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ดิพ เทรด จำกัด เป็น บริษัท เกรท โพลีเมอร์ จำกัด และย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขที่ 337 ซอยประชาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำนักงานเลขที่ 11/2 หมู่ที่ 2 ถนนบางลี่-กิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสำนักงานสาขา...

ติดต่อเรา

ที่อยู่
337 ซอยประชาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10320
โทรศัพท์
0-2248-8223-9
แฟกซ์
0-2248-8230
อีเมล
greatpolymer@csloximfo.com
เว็บไซต์
greatdistributor.yellowpages.co.th
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-12:00

สินค้าและบริการ

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัทได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง ยางรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ใกล้เคียงกัน (common product) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทแบ่งผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มลูกค้าได้ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

• กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ยางมะตอย น้ำมันดีเซล และน้ำมันทาแบบ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมของ บมจ.ปตท อีกทั้งยังเป็นผู้ค้าส่งน้ำมันหล่อลื่นของบมจ.ปตท. ภายใต้ตราสินค้า น้ำมันหล่อลื่น PTT นอกจากนี้ บริษัทยังปรับปรุงคุณภาพน้ำมันและแบ่งบรรจุน้ำมันโดยใช้ตราสินค้า อาทิ Merytire, Ballube, Spirit, Disney, Emerald เป็นต้น ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง

• กลุ่มตลาดยานยนต์ กลุ่มตลาดยานยนต์ เป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญต่อบริษัท โดยบริษัทมียอดขายในปี 2557 และ 2558 (ม.ค.- ก.ย.) มูลค่า 182.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.19 ของยอดขายรวม และ 79.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.24 ของยอดขายรวมตามลำดับ โดยผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้ายานยนต์ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ Maxxis ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ Powering up และผ้าเบรครถจักรยานต์ Stare Breaker เป็นต้น บริษัทได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถจักรยานยนต์ Maxxis ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จาก บจ. แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

• น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม
• น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
• น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน
• น้ำมันเชื้อเพลิง
• ยางมะตอย
• ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์
• ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์
• ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

ติดต่อฝ่ายขาย
• ส่วนการขายอุตสาหกรรม
โทร.  0 2248 8223 - 9       แฟกซ์. 0 2248 8230
• ส่วนการขายและผลิตภัณฑ์พิเศษ
โทร.  0 2248 8233 - 5       แฟกซ์. 0 2248 8236 
• ส่วนการขายกลุ่มโตรงการ
โทร.  0 2248 2061       แฟกซ์. 0 2248 8238 
• ส่วนการขายกลุ่มยานยนต์
โทร.  0 2248 8555       แฟกซ์. 0 2248 8549 
• ส่วนการขายค้าส่ง 
โทร.  0 2248 8555       แฟกซ์. 0 2248 8551

ตราสินค้า

ปตท