กองกำกับการวิทยาการตำรวจเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนเดชาวุธ ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ :
0-3524-5108