องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
37 หมู่ 4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ :
0-7575-1100-3