สำนักงาน จัดหางานจังหวัดยะลา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
66 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา 95000
โทรศัพท์
0-7336-2614-6