สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพัก ถนนอ เมืองพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
0-5525-1759