โรงพยาบาล จิตเวชนครสวรรค์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
2 หมู่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130
โทรศัพท์ :
0-5626-7280-7
แฟกซ์ :
0-5626-7116