สำนักงาน การค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
3/3 ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :
0-4381-1300
แฟกซ์ :
0-4381-2416