มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : มูลนิธิการกุศล

ที่อยู่ :
กองโรคเรื้อน ตึกสถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
0-2591-3720
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00