บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์

ที่อยู่ :
4/1-2 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ :
0-5671-3273-5
แฟกซ์ :
0-5671-3276
เว็บไซต์ :
www.bam.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

บริหารสินทรัพย์