โรงเรียน ห้องแซงวิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
หมู่ 13 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์ :
0-4577-7111
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

ร.ร.รัฐบาล ชั้นม.1-ม.6