ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
129 หมู่ 10 ถนนลำพูน-ดอยติ จังหวัดลำพูน
โทรศัพท์ :
0-5353-7698-700