องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
15 หมู่ 4 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ :
0-7461-4225