สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศาลากลางจังหวัด 167 หมู่ 2 ถนนอินทยงยศ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ :
0-5352-5010
แฟกซ์ :
0-5352-5012