สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด

หมวดหมู่ :

ที่อยู่
หมู่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์
0-5548-1244