โรงเรียน ดัดดรุณี

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
144 ถนนมรุพงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ :
0-3851-2547
แฟกซ์ :
0-3851-8649
เว็บไซต์ :
www.ddn.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6