โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
หมู่ 8 ถนนราชบุรี-จอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทรศัพท์ :
0-3236-2662-5