สำนักงาน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ดับเพลิงเทศบาลเมืองกาญจนบุรี สถานี 19/1 ถนนหลักเมือง ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ :
0-3451-1000