โรงพยาบาล บริษัท มิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี จำกัด

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่
9/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี 18000
โทรศัพท์
0-3621-8900-1