สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศูนย์ราชการบ้านแสงดาว 486 หมู่ 2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ :
0-5477-1616
แฟกซ์ :
0-5475-1359