ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
320 หมู่ 5 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
0-5525-2104
แฟกซ์ :
0-5525-2104