วัดกลางมาลัย

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
195 หมู่ 2 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์