วัดป่ารวกใต้

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
หมู่ 4 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ :
0-5366-6995