สำนักงาน เทศบาลตำบลสามเมือง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
54/5 หมู่ 3 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ :
0-3528-0120