โรงเรียน การบินกำแพงแสน

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตู้กลาง ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
โทรศัพท์ :
0-3438-3601-3