วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้อำนวยการ หมู่ 8 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
โทรศัพท์ :
0-7753-4278