โรงพยาบาล ทุ่งยางแดง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
95 หมู่ 1 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
โทรศัพท์ :
0-7348-9070