องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หมู่ 1 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170
โทรศัพท์ :
0-5667-4227