สำนักงาน สาธารณสุขกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หมู่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ :
0-5350-5001