โรงพยาบาล เวียงเชียงรุ้ง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ :
0-5395-3137-9