โรงพยาบาล ปทุมรัตต์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้อำนวยการ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ :
0-4358-7074