บริษัท ภัทรอุดมภัณฑ์ จำกัด

ที่อยู่
93/12 ซอยเสริมสุข ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผ้าเช็ดหน้านำเข้า