เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จก

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
หัวหน้าสำนักงาน 1118/3 ศาลากลางจังหวัด ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ :
0-5371-8790
แฟกซ์ :
0-5371-8970