โรงพยาบาล เชียงคำ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
244 หมู่ 4 ถนนสิทธิประชาราษฏร์ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์ :
0-5445-1300-1