วัดบางละมุง

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระอธิการเจริญ นาถทินโน ถนนสุขุมวิท จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ :
0-3824-1368