วัดโพธิ์เสด็จ

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
พระครูโพ ธิสารประสาธน์ เจ้าอาวาส หมู่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์