วัดป่าวิเวกศรีเมืองใหม่

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
โทรศัพท์ :
0-4539-9077