วัดหลวงเพ็ญ

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่
เจ้าคณะอำเภอ ถนนอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์