โรงเรียน สหัสขันธ์ศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
94 หมู่ 11 ถนนสหัสขันธ์-กาฬสินธุ์ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
โทรศัพท์ :
0-4387-1100
แฟกซ์ :
0-4387-1028
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6