โรงเรียน พระกุมารร้อยเอ็ด

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
71 หมู่ 6 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ :
0-4352-8209
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00