โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ :
0-4544-1175
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-16:30