โรงเรียน โนนหันวิทยายน

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
108 หมู่ 9 ถนนมลิวรรณ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40290
โทรศัพท์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับ ม 1-ม 6 (รัฐบาล)