โรงเรียน เทศบาล 4

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
23 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ :
0-4251-2053
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

รายละเอียด

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 / เป็นโรงเรียนของรัฐบาล