โรงเรียน กาฬสินธุ์พิทยาลัย (ประจำจังหวัดหญิง)

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :
0-4381-1564
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาลเปิดสอน ป.1-ป.6