วัดแม่สาย

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
269 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 1 จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ :
0-5373-1384