โรงเรียน มารดาอุปถัมภ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ :
0-5451-1988
แฟกซ์ :
0-5462-1444
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6