โรงเรียน บ้านสันติคีรี

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
88 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ :
0-5376-5250
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

เปิดสอนระดับอนุบาล 1-ป 6 (รัฐบาล)