โรงเรียน เพชรบุรี อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
6 ถนนหลังศาลากลาง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ :
0-3242-6105
แฟกซ์ :
0-3240-1545
เว็บไซต์ :
www.anubanpetburi.net
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้นอนุบาล-ป.6